Macrosat 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "Macrosat" Krzysztof Kacprowicz

 

Wartość projektu: 249 075,00 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE: 100 000,00 zł

 

Cele szczegółowe projektu:

• Usprawnienie procesów zarządczych w PPHU Macrosat do 11.2018 r. poprzez wdrożenie systemu informacyjno – komunikacyjnego do zarządzania przedsiębiorstwem.

• Pełne zautomatyzowanie obsługi klienta w PPHU Macrosat do 11.2018 r. poprzez wdrożenie systemu informacyjno – komunikacyjnego do zarządzania przedsiębiorstwem.

• Zapewnienie szybkiego dostępu do skonsolidowanej informacji w PPHU Macrosat do 11.2018  r. poprzez wdrożenie systemu informacyjno – komunikacyjnego do zarządzania przedsiębiorstwem.

• Udostępnienie usług front-office klientom firmy PPHU Macrosat do 11.2018 r. poprzez wdrożenie systemu informacyjno – komunikacyjnego do zarządzania przedsiębiorstwem.

• Zapewnienie możliwości dostępu do materiałów archiwalnych w PPHU Macrosat do 11.2018 r. poprzez wdrożenie programu do digitalizacji, odtwarzania i emisji.

• Objęcie 15 pracowników firmy PPHU Macrosat szkoleniami w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK do 11.2018 r.

• Wdrożenie do 11.2018 r. w PPHU Macrosat 1 systemu TIK dotyczącego zarządzania przedsiębiorstwem.

• Zrealizowanie 1 kampanii informacyjno – promocyjnej przez PPHU Macrosat do 11.2018 r.

• Zrealizowanie w PPHU Macrosat 1 usługi szkoleniowej w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK do 11.2018 r.

• Wzrost zatrudnienia w PPHU Macrosat w 2018 roku o 0,1 etatu.

Zrealizowany projekt wdrożył technologie informacyjno – komunikacyjne w PPHU Macrosat, w ramach których usprawniono procesy zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania analiz zarządczych, obiegu informacji, obsługi awarii sieci i jej paszportyzacji, dokonywania zamówień i płatności przez klientów oraz digitalizacji treści archiwalnych.

Dzięki realizacji projektu:

 

Klienci zyskali nowe możliwości on-line: generowanie umów abonenckich, faktur, dokonywanie płatności, zamówienia usług.

 

 

 Masz problem?

89 674 00 00

bok@macrosat.pl