Macrosat28.07.2017 - PPHU Macrosat ogłasza zapytanie ofertowe na dostarczenie programu do digitalizacji, odtwarzania i emisji, serwer na potrzeby diditalizacji, macierz dyskową/rejestrator z twardymi dyskami. 

zapytanie ofertowe

opis zamówienia 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

26.07.2016 - PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz zaprasza do uczestnictwa w przetargu na wykonanie prac remontowych garażu i piwnicy. 

 

 

12.10.2015 - PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz zaprasza do uczestnictwa w Przetargu ogłoszonym w związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu olsztyńskiego realizowanego w ramach działania II.1. PO RPW – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, osi priorytetowej II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

do pobrania

Zawiadomienie o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty

 

 

01.09.2015 - PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz zaprasza do uczestnictwa w Przetargu ogłoszonym w związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu olsztyńskiego realizowanego w ramach działania II.1. PO RPW – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, osi priorytetowej II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

do pobrania

Zawiadomienie o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty

 

09.06.2015 - PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz zaprasza do uczestnictwa w Przetargu - ogłoszonym w związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu olsztyńskiego realizowanego w ramach działania II.1. PO RPW – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, osi priorytetowej II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

do pobrania 

19.06.2015 - zawiadomienie o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty

 

21.05.2015 - PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz zaprasza do uczestnictwa w Przetargu ogłoszonym w związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu olsztyńskiego realizowanego w ramach działania II.1. PO RPW – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, osi priorytetowej II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

do pobrania 

28.05.2015 - zawiadomienie o wyłonieniu najkorzytniejszej oferty

 

16.03.2015 - PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz zaprasza do uczestnictwa w Przetargu ogłoszonym w związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu olsztyńskiego realizowanego w ramach działania II.1. PO RPW – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, osi priorytetowej II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

do pobrania 

 

03.12.2014 - PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz zaprasza do uczestnictwa w Przetargu ogłoszonym w związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu olsztyńskiego realizowanego w ramach działania II.1. PO RPW – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, osi priorytetowej II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

do pobrania 

11.12.2014 - zawiadomienie o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty 

 

03.10.2014 - PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz zaprasza do uczestnictwa w Przetargu ogłoszonym w związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu olsztyńskiego realizowanego w ramach działania II.1. PO RPW – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, osi priorytetowej II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

do pobrania

13.10.2014 - zawiadomienie o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty

 

PPHU MACROSAT Krzysztof Kacprowicz zaprasza do uczestnictwa w Przetargu ogłoszonym w związku z realizacją projektu pn. Budowa sieci Internetu szerokopasmowego na terenie powiatu olsztyńskiego realizowanego w ramach działania II.1. PO RPW – „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, osi priorytetowej II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Do pobrania

15.09.2014 - Zawiadomienie o wyłonieniu najkorzystniejszej oferty

 

Regulamin Przetargów 

Aneks do Regulaminu Przetargów 

PlikiMasz problem?

89 674 00 00

bok@macrosat.pl