Tło wcag
Rozmiar tekstu
AA++A+++
Zmień kontrast

Nazwa programu: Macrosat TV

Nadawca: Macrosat sp. z o.o., z siedzibą w 11-010 Barczewo, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie pod nr KRS 0001004889,
NIP 739-397-65-80

Siedziba i adres korespondencyjny: 11-010 Barczewo, ul. Wojska Polskiego 7, www.macrosat.pl, biuro@macrosat.pl

Redaktor naczelny: Mariusz Bojarowicz

Producent programu: Fundacja Stacja Warmia

Osoby zasiadające w organie zarządzającym nadawcy: Prezes Zarządu – Krzysztof Kacprowicz

Beneficjenci rzeczywiści (wspólnicy spółki):  Krzysztof Kacprowicz i Julita Kacprowicz

Usługa medialna: kanał telewizyjny Macrosat TV dostępny w linearnej telewizji zamkniętej sieci telekomunikacyjnej Macrosat na kanale 110

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Jurysdykcja – nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej