Tło wcag
Rozmiar tekstu
AA++A+++
Zmień kontrast

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Macrosat” Krzysztof Kacprowicz

Wartość projektu: 249 075,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 100 000,00 zł

 

Cele szczegółowe projektu:

• Usprawnienie procesów zarządczych w PPHU Macrosat do 11.2018 r. poprzez wdrożenie systemu informacyjno – komunikacyjnego do zarządzania przedsiębiorstwem.

• Pełne zautomatyzowanie obsługi klienta w PPHU Macrosat do 11.2018 r. poprzez wdrożenie systemu informacyjno – komunikacyjnego do zarządzania przedsiębiorstwem.

• Zapewnienie szybkiego dostępu do skonsolidowanej informacji w PPHU Macrosat do 11.2018 r. poprzez wdrożenie systemu informacyjno – komunikacyjnego do zarządzania przedsiębiorstwem.

• Udostępnienie usług front-office klientom firmy PPHU Macrosat do 11.2018 r. poprzez wdrożenie systemu informacyjno – komunikacyjnego do zarządzania przedsiębiorstwem.

• Zapewnienie możliwości dostępu do materiałów archiwalnych w PPHU Macrosat do 11.2018 r. poprzez wdrożenie programu do digitalizacji, odtwarzania i emisji.

• Objęcie 15 pracowników firmy PPHU Macrosat szkoleniami w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK do 11.2018 r.

• Wdrożenie do 11.2018 r. w PPHU Macrosat 1 systemu TIK dotyczącego zarządzania przedsiębiorstwem.

• Zrealizowanie 1 kampanii informacyjno – promocyjnej przez PPHU Macrosat do 11.2018 r.

• Zrealizowanie w PPHU Macrosat 1 usługi szkoleniowej w zakresie wykorzystania nowego rozwiązania TIK do 11.2018 r.

• Wzrost zatrudnienia w PPHU Macrosat w 2018 roku o 0,1 etatu.

Zrealizowany projekt wdrożył technologie informacyjno – komunikacyjne w PPHU Macrosat, w ramach których usprawniono procesy zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania analiz zarządczych, obiegu informacji, obsługi awarii sieci i jej paszportyzacji, dokonywania zamówień i płatności przez klientów oraz digitalizacji treści archiwalnych.

 

Dzięki realizacji projektu:

• usprawniono procesy zarządcze w przedsiębiorstwie,
• zautomatyzowano obsługę klienta,
• zapewniono szybki dostęp do skonsolidowanych informacji,
• udostępniono klientom usługi front office,
• zapewniono dostęp do materiałów archiwalnych poprzez wprowadzenie programu do digitalizacji, odtwarzania i emisji,
• 15 pracowników PPHU Macrosat objęto szkoleniami z zakresu wykorzystania nowego systemu.

 

Klienci zyskali nowe możliwości on-line: generowanie umów abonenckich, faktur, dokonywanie płatności, zamówienia usług.