Tło wcag
Rozmiar tekstu
AA++A+++
Zmień kontrast

Jak połączyć się z siecią bezprzewodową wi-fi?

  1. Upewnij się, że modem kablowy, który posiadasz ma aktywną usługę Wifi.

  2. Na urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet, telewizor) spośród listy dostępnych sieci wyszukaj nazwę, która zaczyna się od NetWifi_xxxx (w przypadku modemów dwuzakresowych dostępna będzie także sieć NetWifi_5G_xxxx), gdzie xxxx to cztery ostatnie znaki numeru CM MAC, który znajduje się na białej tabliczce znamionowej urządzenia.

  3. Otworzy się okno w którym należy wpisać hasło WPA\WPA2, którym jest z kolei numer seryjny modemu (bez myślników i znaków specjalnych) poprzedzony symbolem S/N.
  4. Po poprawnym wpisaniu hasła powinien ukazać się komunikat „Połączono”.
  5. Od tej chwili można korzystać z internetu bezprzewodowego.