Tło wcag
Rozmiar tekstu
AA++A+++
Zmień kontrast

Jak zainstalować router wi-fi oraz podłączyć urządzenia?

  1. Po wykonaniu instalacji światłowodowej w mieszkaniu przez techników otrzymają Państwo od pracownika router wraz z okablowaniem.
  2. Jeden koniec przewodu ethernet podłączamy do modemu światłowodowego, drugi koniec natomiast umieszczamy w porcie oznaczonym Ethernet w routerze wi-fi (pozostałe porty służą do podłączenia urządzeń klienta bezpośrednio po kablu np.: komputer lub telewizor).

  3. Na urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet, telewizor) spośród listy dostępnych sieci wyszukaj nazwę, która zaczyna się od NetWifi_xxxx, gdzie xxxx to cztery ostatnie cyfry numeru CM MAC, który znajduje się na białej tabliczce znamionowej urządzenia.

  4. Po wybraniu odpowiedniej sieci zaznacz ją i kliknij przycisk połącz.

  5. Otworzy się okno w którym należy wpisać hasło WPA\WPA2, którym jest z kolei numer seryjny modemu (bez myślników i znaków specjalnych) poprzedzony symbolem S/N.

  6. Po poprawnym wpisaniu hasła powinien ukazać się komunikat „Połączono”.

  7. Od tej chwili można korzystać z internetu bezprzewodowego.