Tło wcag
Rozmiar tekstu
AA++A+++
Zmień kontrast

Czemu nie działa mi telefon?

Usługa telefoniczna w TVK Macrosat, dostarczana jest przez modem w przypadku sieci koncentrycznej, lub terminal ONT/ONU. Przed zgłoszeniem awarii, należy sprawdzić czy to urządzenie jest podłączone do prądu i włączone (jeżeli posiada włącznik na obudowie).

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, to należy sprawdzić, czy kabel od aparatu jest podłączony do właściwego portu w urządzeniu, domyślnie jest to port z nr 1, opisany na obudowie urządzenia jako Tel1, lub Phone 1. Należy sprawdzić czy kabel jest dociśnięty zarówno w porcie na urządzeniu, jak i w aparacie telefonicznym.

W przypadku telefonów bezprzewodowych, należy upewnić się że baza aparatu jest podłączona do prądu i czy na słuchawce świeci się ikona o podłączeniu słuchawki do bazy.

Jeżeli działają połączenia przychodzące, ale nie można wybrać żadnego numeru, należy sprawdzić czy sposób wybierania numeru, nie został zmieniony na Pulsacyjny – prawidłowym sposobem wybierania numerów jest wybieranie Tonowe. Objawia się to dźwiękiem cichego stukania w słuchawce aparatu.

W większości przypadków telefonów przewodowych, na spodzie urządzenia znajduje się przełącznik z opisem P – T, musi on być ustawiony w pozycji T.
W przypadku telefonów bezprzewodowych, ta opcja znajduje się w ustawieniach telefonu i należy ją zmienić zgodnie z instrukcją obsługi otrzymaną przy zakupie aparatu.

Masz inne pytania?

Napisz do nas, na pewno odpiszemy!

  Wszystkie pola są wymagane

  Imię i nazwisko

  Adres email

  i/lub

  Nr telefonu

  Wiadomość

  ADRES ŚWIADCZENIA USŁUGI

  Miasto

  Ulica

  Nr budynku

  Nr mieszkania